Formularz kontaktowy

Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Sklepu oraz Politykę Prywatności Sklepu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz usług i produktów oferowanych przez podmioty współpracujące z administratorem danych – więcej informacji uzyskają Państwo tutaj.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość. Więcej informacji na temat przetwarzania przez administratora danych osobowych uzyskają Państwo tutaj.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Pacjentów

Telefoniczne Biuro Obsługi Pacjenta: 22 390 90 82
poniedziałek – piątek 08:00 – 18:00

Adres siedziby

Geriamedica Sp. z o.o.
ul. Piekarnicza 12A, 80-126 Gdańsk
poniedziałek – piątek, 09:00 – 17:00

Kontakt ws. umów

Kontakt ws. realizacji usług


Geriamedica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000481368, NIP: 6581982001, REGON: 260700546 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 złotych