Drożność żył w diagnozowaniu choroby tętnic obwodowych